Beseda Knihovna Václava Havla

NATO – jak to tenkrát bylo


5 | Květen 27.5.2019 19:00

Bookmark and Share


  Praha, Knihovna Václava Havla

Vzpomínkový návrat do hektických dnů dospívání mladé České republiky.

Setkání přímých aktérů a svědků uspořádané v roce oslav 20. výročí přijetí České republiky do NATO. Tehdejší zástupci ČR v USA odhalí zákulisí příprav vstupu jako významné události v dějinách naší země. 

Účastníky debaty budou: Petr Bísek, 1990-2010 vydavatel Amerických listů,

Karel Kovanda, 1998-2005 první velvyslanec ČR u NATO, Julie Stejskalová, 1996-1998 zpravodajka České tiskové kanceláře v USA a Alexandr Vondra, 1997-2001 velvyslanec České republiky v USA.

Program uvede ředitelka festivalu Americké jaro Zdenka Součková.

Moderovat bude  Jaroslav Pomp.