Koncert

Katelyn Bouska & Štěpán Filípek


5 | Květen 27.5.2019 18:00

Bookmark and Share

Katelyn Bouska & Štěpán Filípek

  Hranice, Koncertní sál

Koncertní vystoupení mladé americké klavíristky Katelyn Bouska jsou popisována jako „hudebně evokativní“. Často vystupuje jako sólistka a komorní hráčka. Kromě koncertů v USA a Kanadě je aktivní také v Evropě. Dlouhodobě se zabývá interpretací české soudobé hudby, přičemž svá doktorská studia uzavřela úspěšným recitálem, na kterém kompletně provedla klavírní skladby Miloslava Ištvana. V současné době vyučuje hru na klavír na Curtis Institute of Music a Temple University ve Philadelphii. Štěpán Filípek je všestranným violoncellistou, schopným plnit interpretační úkoly napříč hudebním spektrem a styly od baroka až po hudbu 21. století. Od roku 2007 je členem orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Jako specialista na interpretaci soudobé hudby spolupracoval s profesionálními ansámbly Orchestr Berg, BCO, nebo Ensemble Recherche. Sólově vystoupil s Plzeňskou filharmonií a Moravskou filharmonií Olomouc. Je rovněž zakládajícím členem souboru Miloslav Ištvan Quartett a dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem Brno na dokumentaci kompozicí moravských skladatelů pro violoncello a klavír. 

Program koncertu:

Jan Václav Hugo Voříšek – Variace pro violoncello a klavír, op. 9

Samuel Barber – Sonáta pro violoncello a klavír, op. 6 

– Allegro ma non tanto

– Adagio

– Allegro Apassionato

Antonín Dvořák – Rondo g moll pro violoncello a klavír, op. 94

Antonín Dvořák – Klid lesa pro violoncello a klavír, op. 68

Vítězslava Kaprálová – Ritournell pro violoncello a klavír

David Carpenter – Romanza pro violoncello a klavír

Miloslav Ištvan – Sonáta pro violoncello a klavír

-Intrudozione

-Canto

-Recapitulazione