fbpx

Dramaturgie klasické části 15. ročníku festivalu Americké jaro bude reflektovat téma, jímž je Exil.  Na koncertě Kvarteta Martinů zazní skladby Tomáše Svobody, který je jedním z nejúspěšnějších soudobých skladatelů českého původu. Narodil se v Paříži roku 1939. 27 let působil jako profesor na Portland State University. Počet jeho skladeb představuje přes 200 opusů, včetně šesti symfonií, pěti koncertů a 12 smyčcových kvartetů. Jeho hudba je hrána po celém světě a byla vydána na více než 50 CD. Nahrávka jeho klavírních trií získala roku 2001 „Critics Choice Award“ a jeho marimbový koncert byl v r. 2003 nominován na Grammy Award. Smyčcový kvartet č. 9, op. 193 byl zkomponován v roce 2010. Dílo je inspirováno příběhem imigranta, který nebyl schopen integrace do nového kulturního prostředí, a proto si sáhl na vlastní život. Smyčcový kvartet č. 12, op. 202 byl rovněž napsán v roce 2010 a je posledním smyčcovým kvartetem Tomáše Svobody. Kompozice s podtitulem „post scriptum“ je dílem velké hloubky, veškerá lidská zkušenost je tu přijímána s láskyplným pochopením. Dále Klavírní kvintet č. 2 Bohuslava Martinů, který byl zkomponován v době velkého životního optimismu a je jedním z nejradostnějších děl autora. Čím byl dále od své země Bohuslav Martinůl, tím pevněji navazoval na tradici české hudby. Mezi roky 1923 – 1940 žil ve Francii, kde rozvinul svůj výrazný novobarokní styl využívající disonantních linií. Po svém útěku z Francie před gestapem se usadil se ve Spojených státech. Tento kvintet komponoval v roce 1944, kdy spojenecké síly byly brzy na cestě k osvobození.

Program:
T. Svoboda: Smyčcový kvartet č. 9, op. 193
T. Svoboda: Smyčcový kvartet č. 12, op. 202
B. Martinů: Klavírní kvintet č. 2

Kvarteto Martinů, původně Havlákovo kvarteto, založili v roce 1976 tehdejší studenti pražské konzervatoře. Naplno využili podmínek vhodných pro intenzivní přípravu a studium repertoáru a to se posléze zúročilo v podobě sedmi laureátských titulů na významných mezinárodních kvartetních soutěžích. Mezi nejvýznamnější patří soutěže ARD Mnichov, Evian (Francie), soutěž Yehudi Menuhina (Porthsmouth, Velká Británie) nebo Pražské jaro. Tyto výsledky významně přispěly k nastartování úspěšné mezinárodní kariéry a Kvarteto Martinů se tak zařadilo mezi soubory tvořící světově respektovanou českou kvartetní tradici. Původní Havlákovo kvarteto přijalo své nynější jméno v roce 1985 jako závazek k propagaci jména a díla jednoho z géniů české hudby Bohuslava Martinů. Tato jejich snaha byla odměněna například cenou MIDEM v Cannes 2004 za nejlepší CD roku v oblasti komorní/sólové nahrávky hudby 20. století, kterou obdrželi za druhé ze tří CD společnosti NAXOS se 7 smyčcovými kvartety a další komorní hudbou Bohuslava Martinů. Ačkoliv těžištěm jejich repertoáru je hudba velikánů české a světové hudby, obrací se kvarteto s oblibou k vyhledávání děl již zapomenutých či k premiérám děl soudobých. Dostalo ocenění CD měsíce na prestižních internetových stránkách MW Classical Music Web za nahrávku Sylvie Bodorové (Terezín Ghetto Requiem) a R. Stevensona. Kvarteto Martinů se dlouhodobě věnuje koncertnímu produkci a nahrávání kompletního kvartetního díla předního českého skladatele žijícího v USA Tomáše Svobody. Kromě bohaté koncertní činnosti, zahrnující koncertování na prestižních světových pódiích spolupracuje Kvarteto Martinů úzce s Českým rozhlasem stejně jako v minulosti s BBC, Radio France, ARD nebo ORF.

Karel Košárek je žádaným českým klavíristou, který vyniká nejen na poli sólovém, ale spolupracuje také s předními orchestry. Absolvent Hudební fakulty AMU v Praze a Southern Methodist University v Dallasu je vítězem Smetanovské klavírní soutěže, Corpus Christi piano competition a laureátem Walter Naumburg Competition v New Yorku. Recitály v uplynulých sezónách v New Yorku, Dallasu, Palm Beach, Calgary, Tel Avivu, Petrohradu a Bangkoku, stejně jako koncertní vystoupení v Evropě a Japonsku dokumentují jeho mezinárodní umělecké aktivity.